За нас

Ведическата култура е единствената древна култура, която все още e живa на планетата. Другите са унищожени от европейските колонизатори.

Ако вземем за пример културите на инките, маите и ацтеките, ще установим, че те са градени върху институции. Ето защо след като е била унищожена върхушката на институцията, загива цялата култура. За разлика от тях ведическата вяра никога не е била институционализирана. В нея основополагащ е принципът, че човек не може да постави търсенето на истината и божественото зад физически или социални стени. Древните мъдреци са ни завещали откритието, че в мига, в който наложиш правилата на физиката върху метафизиката, тя престава да бъде метафизика.

Затова предаването на ведическата мъдрост през вековете е осъществявано чрез взаимоотношения на сърце към сърце, от духовен учител към ученик, в несекваща верига на свещена приемственост.

След като завладява Индия, Империята на моголите хвърля огромни усилия да унищожи ведическата култура. Векове по-късно британските колонизатори се опитват да направят същото. Успяват само частично, без да изтръгнат корена на йога-традициите.

В наши дни транснационалните корпорации вероятно нанасят най-опасния удар върху вярата на Индия, но не успяват да спрат мантрите, които всяка сутрин звучат в храмовете. Тази непреходност на духовната истина можем да проследим в цялата верига на духовни учители. Преди 50 години Бхактиведанта Шрила Прабхупад формулира най-дълбоката и висша истина на Ведите, като чрез своята мисия, превежда писанията на повечето от световните езици и донася посланието до всички човешки същества.

Нашият духовен учител Шрила Парамадваити Свами идва от същата духовна линия на Гаудийа ваишнавизма, обогатява наследството на своя гуру Шрила Прабхупад и прави достъпно посланието за още хиляди последователи. Дава им достъп до практическото прилагане на ведическата мъдрост във всички сфери на живота и открива пътища за адекватно прилагане на древната мъдрост в нашия модерен свят.