Учителите


„Шримад Бхагаватам казва, че както в необятния океан, когато не остане нищо пред погледа ни, компасът е единственият ориентир, така в света на безкрайното нашият единствен ориентир са стъпките на онези велики души, които са пътували по пътеката на вярата. Пътят е маркиран от святите стъпки на онези, които са достигнали най-висшата цел. Това е нашата единствена надежда.” Шрила Б.Р. Шридхара Махарадж
[divider /]

Шрила Б.А. Парамадваити Свами е духовен учител и светец, чието сърце е потопено в доброжелателство, смирение, мъдрост и любов. Неговите учения са базирани на ведическата литература (древните писания на Индия) и са вдъхновени от мъдростта на Шрила Прабхупада, Неговия духовен учител.

Той е отдал последните 30 години от своя живот да основе места на трансцендентално вдъхновение за всички хора. Всеки ден той дава лекции относно трансценденталната наука на себереализацията, водейки учениците и отговаряйки на техните въпроси. Въпреки че по-голямата част от неговия труд е на испански, немски и английски или португалски, ние сме вдъхновени да споделим със всички вас неговата връзка с Вринда, центъра за духовна култура. Можете да зададете лични въпроси към него чрез формата за контакт на страница Контакти.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

[divider /]
Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада бе расика-ачарйа, много вещ във вкусването на сладостта на чистата преданост, проповядвана от Шри Чайтанйа Махапрабху. Такава способност да се пият с наслада слушането и възпяването на Божието трансцедентално име, форма, качества и забавления е наистина необичайна. В „Шримад Бхагаватам” се казва: „Дори сред хиляди съвършени души е много трудно да се намери и една, която е чиста отдадена на Бога.”

Съвършенството или себе-реализацията наистина са забележителни постижения, но бледнеят в сравнение с неопетнената преданост. Не е необходимо човек напълно да се отдаде на Бога за да достигне освобождение от дефектното съществуване на материалния живот. Всевъзможни техники биха могли да бъдат използвани в този опит, но абсолютно смирение на сърцето не се изисква. От друга страна чистата преданост, не прилага никакви техники, но смирението и пълната отдаденост са сцената на която неспирно тече драмата на божествената любов.
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

[divider /]

Благословените родители на Негова Божествена Милост Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвами Махарадж принадлежат към уважавани брамински родове Шри Шри Упендра Чандра Дева Шарма Бхатачарийа Видйаратна и Шримати Гаури Бала Деви. На своя прославен син те дали името Шри Рамендра Чандра Дев Шарма Бхатачарийа.

Неговото благословено появяване се случило в Шрипате Хапании, окръг Бурдван, Западен Бенгал. По време на живота на Гуру Махарадж в този свят Ачарийа-севаите-президента на Шри Чаитанйа Сарасват Матх, Негова Божествена Милост Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж построил на това свещенно място прекрасен ашрам, носещ името Шри Чаитанйа Сарасват Ашрам.

Както представителите на славната линия на своите предци(сат-пуруш) Шрила Гуру Махарадж се е занимавал главно с изпълнението на религиозни жертвоприношения и поклонения (паурохитией).
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
[divider /]

В ранните години на миналия век, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура е започнал преданоотдадено възраждане, което бързо се разпространило в Бенгал, Индия, и впоследствие по света. Той поставил под въпрос основите на съвременната теистична мисъл по начин, който няма равен никъде в духовните писания, на Изток или на Запад. Чрез него, светът се е пробудил за ученията на Шри Чаитанйа Махапрабху и движението на чистата преданоотдаденост, шуддха бхакти.

В организирането на тази модерна бхакти революция, Шрила Прабхупада е привлякъл в своя кръг някои от най-великите духовни светила в съвременната история. Такова срещане на възвишени духовни личности може да се сравни единствено със събирането на директните последователи на Шри Чаитанйа през шестнадесети век. Един от преданоотдадените гиганти, който влезнал в орбитата на Шрила Прабхупада бил Негова Божествена Милост Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж.
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

[divider /]

Появяването му в Пури Дхам
В петък, 6 февруари 1874 г. в дома на Шрила Бхактивинод Тхакур от утробата на Бхагавати Деви се появил Ом Вишнупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур като сияйно златокожо дете.
Било кришна панчами на месец Магх. Къщата, наречена Нарайан Чхата, която се намира недалеч от храма на Джаганнатх на Гранд Роуд в Пури, била постоянно огласяна от звуците на Харинам. Онези, които видели новороденото дете, били изумени от това, че пъпната му връв била обвита през рамото му като естествен брамински шнур.

Шрила Бхактивинод Тхакур нарекъл детето Бимала Прасад, на пара шакти на Джаганнатх Дева, Бимала.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

[divider /]
Шрила Гаура-кишора Даса Бабаджи Махарадж (1838-1915) е бил духовният учител на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура.

Не се знае много за Гаура-кишора, освен че се е родил на 17 Ноември, 1838г. в заможно търговско семейство в село Вагйана, близо до „Тепакхола” в района на Фаридпур, част от съвременен Бангладеш. След смъртта на жена му, на тридесет годишна възраст, той приел Бабаджи-веса от Бхагавата Даса Бабаджи Махарадж. Гаура-кишора прекарал по-голямата част от времето във Вриндаван и Навадвип, дълбоко погълнат от бхаджан.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

[divider /]
Поднасям поклоните си пред теб, о Бхактивинод! Ти си формата на вечността, познанието и щастието, въплъщение на енергията на Гаура и най-добрият сред последователите на Рупа Госвами.

Духовната идентичност на Бхактивинод
Трансцеденталната идентичност на Шрила Бхактивинод Тхакур се разкрива пред членовете на духовното му семейство. Той е най-добрият сред последователите на Рупа Манджари, водачката в групата на Лалита Сакхи. Лалита Сакхи е най-близката сред осемте приятелки на Радхарани. На различни места в своите творби Шрила Бхактивинод Тхакур посочва тази божествена идентичност:
Молейки се: „Включи ме в служенмето към Божествената Двойка в раса танца”, Бхактивинод, най-недостойният слуга на Лалита Сакхи, сграбчва здраво твоите лотосови нозе. (Калйана-калпатару)
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ