ПЕСНИ

Брахма боле чатур мукхе: Кришна Кришна Харе Харе
Махадева панча мукхе: Рама Рама Харе Харе

ГОВИНДАМ
(1)
венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсам аситамбуда-сундарангам
кандарпа-коти-каманийа-вишеша-шобхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

(2)
ангани йасйа сакалендрийа-вритти-манти
пасйанти панти калайанти чирам джаганти
ананда-чинмая-сад-уджвала-виграхасйа
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Превод
(1)
Прекланям се пред Говинда, предвечния Бог, който свири на трансцеденталната Си флейта. Очите Му са като лотусови цветове, Той е украсен с паунови пера, а цвета на Неговото тяло прилича на млад черен облак, въпреки че с качествата Си е по-красив от милиони купидони.

(2)
Прекланям се пред Говинда, предвечния Бог, чиято трансцедентална форма е пълна с блаженство, истина и изобилие и по този начин е пълна с най-ослепителното величие. Всяка част от Неговата трансцедентална фигура притежава всички качества на всяка друга част и вечно съзерцава, поддържа и проявява безброй духовни и материални вселени.

——————————————————————————————————————————————————

ШРИ НАРАСИМХА ПРАНАМА
(1)
намас те нарасимхайа
прахладахлада-дайине
хиранйакашипор вакшаха
шила-танка-накхалайе

(2)
ито нрсимха парато нрсимхо
йато йато йами тато нрсимха
бахир нрсимхо хридайе нрсимхо
нрсимхам адим шаранам прападйе

Превод
(1)
Поднасям почитанията си на Бог Нарасимха, който дарява радост на Прахлада Махараджа и чиито нокти са сякаш резци върху каменната гръд на демона Хиранйакашипу.

(2)
Бог Нарасимха е едновременно навсякъде. Където и да отида, Бог Нарасимха е там. Той е и в сърцето ми и отвън. Отдавам се на Бог Нарасимха, който е източник на всичко и е върховен подслон.

——————————————————————————————————————————————————–

МОЛИТВА КЪМ БОГ НАРАСИМХА
тава кара-камала-варе накхам адбхута-шрингам
далита-хиранйакашипу-тану-бхригам
кешава дхрита-нарахари-рупа,
джайа джагадиша харе

Превод
С изящните остри нокти на Твоите прекрасни лотосови ръце, Ти разкъсваш тялото на демона Хиранйакашипу така лесно, както човек смачква оса в пръстите си. О Кешава! О Господарю на вселената! О Господи Хари, приел формата на полу-човек, полу-лъв! Вечна слава на Теб!

——————————————————————————————————————————————————–

ШРИ ИШОПАНИШАД
(1)
ом пурнам ада пурнам идам
пурнат пурнам удачйате
пурнасйа пурнам адайа
пурнам евавашишйате

(2)
исавасйам идам сарвам
йат кинча джагатйам джагат
тена тйактена бхунджита
ма гридхах кашйа свид дханам

(3)
курванн евеха кармани
джидживишеч чатам самаха
евам твайи нанйтето ‘сти
на карма липйате наре

(4)
асурйа нама те лока
андхена тамасавритаха
тамс те претйабхигачанти
йе ке чатма-хано джанаха

Превод
(1)
Бог Върховната Личност е цялостен и съвършен, и тъй като Той е напълно съвършен, всички Негови еманации, като този феноменален свят, са съвършено екипирани като пълно цяло. Всичко, което произлезе от Пълното Цяло е също пълно в себе си. Тъй като Той е Пълното Цяло, въпреки че от Него произлизат толкова много пълни цели части, Той остава пълното равновесие.

(2)
Всичко одушевено или неодушевено във Вселената се контролира и притежава от Господ. Затова всеки трябва да приема само необходимите му неща, предопределени за него, и да не приема други неща, знаейки добре на кой принадлежат.

(3)
Всеки може да се стреми да живее стотици години, ако спазва този принцип, защото това няма да го обвърже по закона на кармата. Няма алтернатива на този път за човека.

(4)
Убиецът на душата, който и да е той, трябва да отиде на планетите известни като свят на безверните, пълни с тъмнина и невежество.

——————————————————————————————————————————————————–

БХАДХАРУ РЕ МАНА ШРИ НАНДА-НАНДАНА
(1)
бхаджаху ре мана шри-нанда-нандана
абхайа-чаранаравинда ре
дурлабха манава-джанама сат-санге
тарохо е бхава-синдху ре

(2)
шита атапа бата баришана
е дина джамини джаги ре
бипхале севину крипана дураджана
чапала сукха-лаба лаги’ ре

(3)
е дхана, йаубана, путра, париджана
итхе киачхе паратити ре
камала-дала-джала, дживана таламала
бхаджаху хари-пада нити ре

(4)
шравана, киртана, смарана, вандана
пада-севана, дасйа ре
пу¬джана, сакхи-джана, атма-ниведана,
говинда-даса-абхилаша ре

Превод
(1)
О ум, просто обожавай лотосовите нозе на сина на Нанда, които правят човека безстрашен. Веднъж получил това рядко човешко раждане, прекоси този океан от материално съществуване, общувайки със святи личности.

(2)
Ден и нощ аз страдам от студ и зной, вятър и дъжд и нямам миг покой. За трохичка мимолетно щастие служих на скъперници, порочни хора… Но всичко бе напразно.

(3)
Какво обещание за истинско щастие има в нашето богатство, младост, синове или семейство? Този живот се люлее като капка вода върху лотосов цвят; затова ти винаги служи и обожавай лотосовите нозе на Бог Хари (Вишну).

(4)
Постоянно слушай и възпявай слават на Бог Хари, помни Го винаги и Му отдавай молитви, служи в лотосовите нозе на Бога, бъди Негов слуга, обожавай го с цветя и ароматни пръчици, стани Негов приятел, отдай Му се изцяло! Най-съкровеното желание на Говинда Даса е да се потопи в тези девет дейности на бхакти.

——————————————————————————————————————————————————–

ГАУРА-АРАТИ
(1)
киба джайа джайа горачандер аратико шобха
джахнави-тата-ване джага-мана-лобха

(2)
дакхине нитаи-чанд, ваме гададхара
никате адваита, шриниваса чхатра-дхара

(3)
босийачхе горачанд ратна-сихасане
арати корена брахма-ади дева-гане

(4)
нарахари-ади кори’ чамара дхулайа
санджайа-мукунда-васу-гхош-ади гайа

(5)
шанкха бадже гханта бадже бадже каратала
мадхура мриданга бадже парама расала

(6)
баху-коти чандра джини’ вадана уджвала
гала-деке вана-мала коре джхаламала

(7)
шива-шука-нарада преме гада-гада
бхакативинода декхе горара сампада

Превод
(1)
Вечна слава, вечна слава на красивата арати церемония на Бог Гаурачандра в горичката на брега на река Джахнави! Тази Гаура-арати привлича умовете на всички живи същества във вселената.

(2)
От дясната страна на Бог Чаитанйа е Бог Нитай, а от лявата Му страна е Шри Гададхара. Пред Него стои Шри Адваита, а Шриваса държи чадър над главата на Бог Чаитанйа.

(3)
Бог Чаитанйа седи в украсен със скъпоценни камъни трон, докато полубоговете, предвождани от Брахма, извършват арати церемонията.

(4)
Нарахари и други придружители Му веят с ветрила от опашка на як, докато Санджайа Пандита, Мукунда Датта и Васу Гхоша пеят сладък киртан заедно с други преданоотдадени за удоволетворение на Бог Чаитанйа.

(5)
Раковини звучат, камбани бият, каратали звънят и мридангите свирят толкова сладко в този киртан, така мелодичен и приятен за ухото.

(6)
Сиянието на лицето на Бог Чаитанйа засенчва милиони, милиони луни и гирляндът от горски цветя около врата Му блести.

(7)
Всички са там – Бог Шива, Шукадева Госвами и Нарада Муни, а техните гласове са сподавени от екстаза на трансцеденталната любов. Така Бхактивинода вижда славата на Бог Гаурачандра.