КНИГИ

БХАГАВАД ГИТА
С коментари и превод от санскрит на Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами ПрабхупадаИзтеглете копие в PDF формат>>
НАУКА ЗА СЕБЕРАЛИЗАЦИЯТА
От Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами ПрабхупадаИзтеглете копие в PDF формат>>
НЕКТАРЪТ НА НАСТАВЛЕНИЯТА
От Рупа Госвами с тълкувания от Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами ПрабхупадаИзтеглете копие в PDF формат>>
БХАГАВАД ГИТА
С коментари и превод от санскрит на Шрила Шридхар Махарадж
(Превод: МахаВишну дас) Изтеглете копие в PDF формат>>
БОЖЕСТВЕНА ХАРМОНИЯ – ЛЮБОВНАТА ПРЕГРЪДКА НА СЛАДКИЯ АБСОЛЮТ
от Шрила Шридхара Махарадж
(Превод: МахаВишну дас)Изтеглете копие в PDF формат>>
ВЪТРЕШНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
От Шрила Шридхара Махарадж
(Превод: Кришна Прия Деви даси, http://www.vaisnava.org/)
(Редакция и оформление: Абхай Чаранаравинда дас)
Изтеглете копие в PDF формат>>
ШРИ ГУРУ И НЕГОВАТА МИЛОСТ
от Шрила Б.Р. Шридхара Махарадж
(Превод: Манохари даси, http://www.vaisnava.org/)
(Редакция и оформление: Абхай Чаранаравинда дас)
Изтеглете копие в PDF формат>>
СЛЕДВАЙ АНГЕЛИТЕ
Пътят на Отдадеността от Свами Б.Р. Шридхара
(Превод: Манохари даси, http://www.vaisnava.org/ )Изтеглете копие в PDF формат>>
ЗЛАТНИЯ АВАТАР – ПОЕЗИЯТА НА АБСОЛЮТА
от Шрила Б.Р. Шридхара Махарадж
(Превод: Рам Виджай дас, http://www.vaisnava.org/)
Изтеглете копие в PDF формат>>
ДОМАШЕН УЮТ
Встъпление по пътя към вътрешното удовлетворение
от Шрила Б.Р. Шридхара Махарадж
(Превод: Браджа Ишвар дас, http://www.vaisnava.org/)
Изтеглете копие в PDF формат>>
ТЪРСЕЙКИ СЪВЪРШЕНАТА ЦЕЛ В ЖИВОТА
Бхактиведанта Свами Прабхупада
(Превод: Браджа Ишвар Дас, http://www.vaisnava.org/)
Изтеглете копие в PDF формат>>
ШРИ ХАРИНАМА ЧИНТАМАНИ
(Скъпоценността на Святото име)
от Бхактивинода Тхакура
(Превод: Манохари даси, http://www.vaisnava.org/)
Изтеглете копие в PDF формат>>
НЕКТАРЪТ НА НАСТАВЛЕНИЯТА
От Рупа Госвами с тълкувания от Шрила Шридхара Махарадж
(Превод: Манохари даси, Премананда дас, http://www.vaisnava.org/)
Изтеглете копие в PDF формат>>
ТЪРСЕЙКИ С ОБИЧ ИЗГУБЕНИЯ СЛУГА
от Шрила Шридхара Махарадж
(Превод: Манохари даси, http://www.vaisnava.org/)Изтеглете копие в PDF формат>>
СЪРЦЕ И СИЯНИЕ
от Шрила Шридхара Махарадж
(Превод: Манохари даси, http://www.vaisnava.org/)Изтеглете копие в PDF формат>>
СУБЕКТИВНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА СЪЗНАНИЕТО
от Шрила Шридхара Махарадж
(Превод: Манохари даси, http://www.vaisnava.org/)Изтеглете копие в PDF формат>>
В ТЪРСЕНЕ НА ШРИ КРИШНА – КРАСИВАТА РЕАЛНОСТ
от Шрила Шридхара Махарадж
(Превод: Манохари даси, http://www.vaisnava.org/)Изтеглете копие в PDF формат>>
ЗЛАТНАТА СТЪЛБА
от Шрила Шридхара Махарадж
(Превод: Манохари даси, http://www.vaisnava.org/)Изтеглете копие в PDF формат>>
ПРЕМАДХАМА
от Шрила Шридхара Махарадж
(Превод: Манохари даси, http://www.vaisnava.org/)Изтеглете копие в PDF формат>>
ПРОБУЖДАНЕ ЗА АБСОЛЮТА
от Шрила Шридхара Махарадж
(Превод: Кришнаприйа деви даси, http://www.vaisnava.org/)Изтеглете копие в PDF формат>>