Врадж Вриндаван Действай Сега!

Имаме нужда от вас, за да спасим река Ямуна. Със значението на реките в развитието на човешката цивилизация не бива да се злоупотребява. Чуй вика на река Ямуна! Моля, направете всичко възможно, за Да Спасим Ямуна!

save Yamuna river

Помогнете ни Да Спасим река Ямуна!

Много еко-системи не могат да поддържат живот без наличието на здрав речен басейн, поддържан от една жизнена река. Въпреки това, отвъд материалните ползи, които една здравословнa река предоставя на хората и други видове, има и духовен елемент, свързан с реките, изложен в най-голяма степен в свещените реки на Индия.

Ямуна е считана от индусите за една от най-свещените реки в света. Богинята на реката, Ями, е сестрата на Яма, Господ на смъртта и дъщеря на бога на слънцето Сурия. Много от земните забавления на върховния Бог Кришна са свързани с тази свята река, която е основният приток на легендарната Майка Ганг. За съжаление, днес свещената Ямуна е ужасно замърсена с непречистени отпадъчни води, промишлено химическо замърсяване, отпадъци от селското стопанство и тонове пластмасови отпадъци.

Ако има как една река да вика за нашата помощ, то отчаяната молба на Ямуна за състрадание ще се чува из цялата вселена. Помогнете ни да спасим река Ямуна!

Да Спасим Ямуна: Духовно Значение на Ямуна

След като чуете вика на река Ямуна вие със сигурност ще направите всичко възможно, за да спасим Ямуна.

Да Спасим река Ямуна

За да се разбере значението на реката трябва да се върнем 5000 години в историята.
Раждането на най-важната личност в индуистката теология, Кришна се е случило преди 5000 години около река Ямуна.
Във ведическите писания, особено Вишну Пураните, има много разкази за Бог Кришна, който играе с неговите другарчета, пастирчета по бреговете на Ямуна във Вриндаван, където като малко момче, Кришна унищожава няколко ужасяващи демони като отровната змия Калия и конят чудовище Кеши.
Великолепният Кеши Гхат на брега на Ямуна във Вриндаван ни напомня за тези забавления на Бога. Именно на брега на Ямуна, Кришна, неговата божествена съпруга Радхарани и гопите, (девойки-пастирчета) са вкусили удоволствието в изключително сладките забавления на танца Раса преди 5000 години.
В няколко клона на Вайшнавизма, медитацията върху тези забавления е една от най-важните духовни практики. Представете си какъв позор и унижение е за преданоотдадените на Кришна да виждат своето най-свещено място за поклонение осквернено от най-ужасното замърсяване, което можем да си представим.
За да си спомнят различните забавления на Кришна святи личности са построили 5000 храмове във Вриндаван.
Разбира се всяко кътче във Вриндаван е от изключително значение за неговите посетители.

Екологична Деградация на Ямуна: моля спасете Ямуна!

Като най-голям приток в най-големия речен басейн в света (басейна на река Ганг), река Ямуна поддържа живота на половин милиард души, живеещи в северната част на Индия. Освен че e основният източник на свежa природна вода за консумация от човека, тя осигурява богата на хранителни вещества за земеделие почва в своите заливни равнини, и е съществен хабитат за много риби, птици и костенурки сред безброй водни видове, живеещи в и около нейните води.

Екологична Деградация: Състоянието на река Ямуна във Вриндаван

Въз основа на няколко тревожни международни проучвания, индийското правителство е определило, че тази жизненоважна река, която е имала религиозно, политическо и екологично значение в продължение на хиляди години е почти мъртва. Не можем да останем безразлични към всичко това и всеки може да разбере, че трябва да обединим усилия, за да спасим река Ямуна.

Според скорошен доклад на Националното обществено радио на САЩ:
“Ямуна извира от ледника Ямунотри в Хималаите с кристално чиста вода. Надолу по течението си едва на 1/3 от общата му дължина от 855 мили река Ямуна, се движи по източния край на столицата на Индия – Делхи, откъдето излиза като най-мръсната река в страната.”

Да приемем на доверие, че индийското правителство сериозно ще поеме отговорността за възстановяване на екологичната цялост на Ямуна не е много окуражаваща перспектива.

Skymet – интернет метеорологичната служба на Индия даде да се разбере преди 4 години:
“Почистването на река Ямуна е отговорност на правителството, което е правно обвързано по закон да осигури чиста питейна вода на своите граждани. Съдилищата са минали няколко съдебни решения по въпроса за осигуряване на чиста питейна вода в градовете, разположени на брега на река Ямуна, но всичко това е доказано безсмислено упражнение, тъй като замърсената Ямуна е все по-мръсна с всеки изминал ден.”

Помогнете Да Спасим Ямуна

Вместо да се очаква правителството да реши само този тежка криза, това е морална, духовна и гражданска отговорност на всеки един да допринесе с усилия за спасяването на свещената река Ямуна от ужасна смърт.

Има няколко организации, които работят за повишаване на осведомеността относно този проблем.

Разбира се, ако посетите Вриндаван, можете да се присъедините към нашите усилия Вриндаван Действай Сега за да спасим Ямуна. Защо да не се ангажираме със собствените си ръце в служене и да почистим пластмасата и всички други отпадъци от светите места на реката?

Извършвайки това значимо служене, вие със сигурност ще изпитате лично удовлетворение, както и духовно благословение от садху (светии) и божествената милост от Радха, Кришна и майка Ганг.