Преданоотдадените от Вринда България се преобразиха на герои от грандиозния индийски исторически сериал, базиран на санскритския епос “Махабхарата”.

В “ролите”:
Пурна Чандра прабху, Нора и Раса Стхали Деви Даси.