По време на Картик парикрама 2016 във Вриндаван Махарам Дас от Колумбия направи интензивен семинар по Инбаунд йога. Семинарът бе вдъхновен от нашия духовен учител Шрила Парамадвейти Свами и се проведе в рамките на 5 цели дни. В него се включиха и българските преданоотдадени Махапрабху Дас, Радха Гиридхари Деви Даси и Раса Стхали Деви Даси.

Махарам прабху е учител по Инбаунд йога и преподава в училище по Инбаунд йога в Кали, Колумбия.  Махарам Дас сподели своя опит във воденето на курсове и семинари по Инбаунд йога както за ученици, така и за преподавали по Инбаунд йога от целия свят. Практичната част включваше детайлно обяснение на различни асани, начини за подобряване на тяхното изпълнение, и много групови упражнения за създаване на сплотеност и топлота между участниците в семинара.

Участниците в семинара получиха сертификати, подписани от Шрила Гурудева и Шрила Гурудева Атулананда

Inbound yoga Bulgarian devotees

Връчване на сертификатите след завършване на Инбаунд йога семинара с Шрила Гурудева Парамадвейти и Шрила Гурудева Атулананда. От ляво на дясно: Рупануга Дас от Колумбия, преданоотдадените от България Махапрабху Дас, Раса Стхали Деви Даси и Радха Гиридхари Деви Даси, и учителят по Инбаунд йога Махарам Дас от Колумбия.

 

Снимки от Махарам Дас: