На 4 март 2016г. комитетът на инициативата Braj Vrindavan Act Now („Действай сега за Врадж Вриндаван”), ръководен от Шрила Бхакти Алока Парамадвейти Свами, отговорника за връзки с обществеността Амбика Деви Даси и храмовия президент на храма Вринда Кунджа Вриндаван Чандра Дас, се срещна с Негово Превъзходителство Шри Манеш Шарма, министъра на туризма и културата на Индия.

Темите, които се обсъдиха на срещата бяха:

1)Премахване на незавършените бетонни колони на река Ямуна, които бяха изляти за строежа на мост, който да отклони тежкия трафик на коли, минаващ през Вриндаван;

2)Сътрудничество за плана Врадж Мандал, така че експертите от различните полета на екологична и архитектура реставрация и резервация да могат да спомогнат за развитието на този проект;

3)Удължаване на визите за институции и граждани, така че последователите на бхакти, карма и гйана йога, които са приемници и разпространители на санатан дхарма, да получават възможност за по-дълги престои в Индия.

Д-р Манеш Шарма изслуша внимателно всички теми и увери гостите, че ще съдейства по всеки възможен начин на предложените му идеи. Той сподели, че 1 милиард и 150 милиона рупии са разпределени за построяванетo на обиколния пътен маршрут, наречен Krishna Circuit. Това е проект за построяване на път от Делхи до Матхура, който ще включва части от Вриндаван, Говардхан, Махаван, Кокила Ван, Шер Гар, Гокула, Варшана и Нандгаон.

Повече за инициативата „Действай сега за Врадж Вриндаван”:
http://www.vrindavanactnow.com/