Значението на знаците върху лотосовите нозе на Шри Нитиянанда Прабху

PastedGraphic-1Раковина (sankha):

Този благоприятен знак показва, че тези, които приемат подслон в лотосовите нозе на Бог Нитянанда, ще бъдат завинаги освободени от всякакви страдания. Точно както по време на арати раковината се използва, за да пази водата, която се предлага директно след гхи лампата, по същия начин лотосовите нозе на Бог Нитйананда притежават трансцендентална вода, която успокоява Неговите предано отдадени и потушава пожара на материалните страдания.

Също така този символ провъзгласява окончателната победа на Неговите предано отдадени. Там виждаме и линията на черупката на раковината, която съдържа целия океан на материалното съществуване. Но благодарение на Него, тази граница вече може да бъде прекрачена. Линията също така показва, че тези, които приемат подслон в нозете на Нитай, постигат пълно безстрашие.

Знаме (dhavaja):

Този символ означава, че тези, които медитират в Неговите лотосови нозе, ще получат сигурност и защита от всякакви заплахи.

Риба (Matsya):

Този знак показва, че като рибата не може да живее без вода, така и отдадените не могат да живеят и миг без Бог и Неговите лотосови нозе. И също, че всички съкровени желания и блянове на тези, които служат в нозете на Нитай, ще бъдат наистина удовлетворени.

Друга символика е, че умът е толкова непостоянен и капризен – той се мята като риба, докато най-накрая не се отдаде. По същия начин нозете на Нитай ще живеят в сърцето на неговите отдадени, едва тогава, когато сърцето им се “разтопи” от нектар. Лотосовите нозе не цъфтят там, където е сухо…

Лотос (Kamala):

Този знак представлява увеличаващата се жажда за нектара в съзнанието на пчелите – това са отдадените, които медитират върху нозете на Нитай. Също както лотосът расте във водата, така и тези, чиито очи се изпълват със сълзи, пазейки Божествените лотосовите нозе на Шрила Нитйананда в сърцето си, постигат най-голямо удовлетворение.

Този знак показва също, че Шри Лакшми Деви винаги пребивава в Неговите нозе и му отдава смирено служене. Те са толкова меки и нежни, че могат да се сравняват само с лотосови листенца. Всъщност с първия поглед към лотосовите Му нозе, човек се чувства така, сякаш вдъхва директно свеж лотосов цвят, който се разтваря през деня и се свива през нощта. По същия начин тези, които остават потопени в медитация върху лотосовите Му нозе, винаги ще чувстват разцъфващото проявление на брилянтния екстаз на sattvika, която разсейва мрака на невежеството. Това означава също, че пчелата –  или ума на предано отдадения  – не може да полети и да се освободи от робството на jnana (знанието) и vairagya (отречението), без помощта на нектара от лотосовите Му нозе.

Сърп (dhanu):

Този знак показва, че тези, които приемат подслон в лотосовите нозе на Нитянанда, са завинаги освободени от всякакви безспокойства и трудности. Тези, които са очаровани от материалния свят, ще останат неподвижни спрямо Него и няма да стигнат до нозете Му. Но тези, които стигнат до крайната цел на нозете Му, остават там завинаги и никога не ще се върнат в материалния свят.

Когато умът на отдадения среща крайната цел на лотосовите Му нозе, тогава го залива внезапна вълна от prema, както сълзите, които падат от очите му.

Пръчка за езда (ankusa):

Този знак показва, че медитацията върху нозете на Нитай укротява слоновете на ума и ги вкарва под контрола на правия път. Тези, които продължават да вървят по пътя към Неговите нозе, стават по-извисени в сравнение с останалите хора, така както ездачът на гърба на слона седи по-високо от останалите.

Олтар (vedi):

Този знак значи, че греховете на тези, които медитират върху нозете Му, ще изгорят като в жертвен олтар. Точно както Вселената е подхранвана от брамините, предлагащи жертвоприношения в огнената церемония, така и тези, които предлагат умовете си в нозете на Нитай, служат за да “захранят” цялото творение с мъдрост.

Полумесец (ardha-candra):

Символизира как нозете Му наистина удовлетворяват желанията и целите на неговите предано отдадени. Дори и най-великите му бхакти като Бог Шива, чийто символ е полумесецът, украсяват лицата си със стъпалата на Неговите лотосови нозе. Тези преданноотдадени, които украсявят главите си с Неговите нозе, могат да се издигнат, подобно на Шива.

Както луната изцежда лъчи от нектар, така и нозете на Нитай отделят нектар върху неговите предани и погасяват пожара на материалните страдания. За да могат умовете им да пребивават в нозете Му, те поддържат символа на луната (която е репрезентация или богиня на ума) върху главите си.  Точно както Луната е една и унищожава мрака за всички едновременно, така и Господ е един и Неговата милост може да даде освобождание на всички души едновременно.

Полумесец са също ноктите на Неговите нозе, които се появяват като десет луни – толкова великолепно пълни, че истинската луна при вида им се скрива от срам и се свива до полумесец.

Стомна (kalasa):

В нозете на Нитай са скрити златни стомни, пълни с нектарна амброзия, която е предназначена за освободените души. В действителност те никога няма да бъдат лишени от нектар, защото стомната Му винаги остава пълна. Този знак показва също така, че от нозете Му винаги ще се излива нектар, който ще успокоява пожара на материалните страдания. Пълната стомна е знак, че нищо лошо не може да се случи на Неговите предано отдадени. Тъкмо обратното, Неговите нозе привличат щастие и божествено благополучие.

Диск (cakra):

Това са 6-те пречки пред преданноотдадените: похот, гняв, алчност, илюзия, завист и замъглено съзнание. Това е teja-tattva или принципът на блясък, с който Той унищожава тъмнината на греха в сърцата на своите преданноотдадени.

Небе (ambara):

Означава, че нозете Му проникват цялото творение, вътре и вън на всички негови проявления, и че макар да са навсякъде, те са недостижими, също като небето.

Слънчев чадър (catra):

Тези, които приемат подслон в нозете на Нитай, са напълно защитени от пороя на материалните страдания. Тези, които са намерили спокойствие в Неговата сянка, се чувстват като истински царе (махараджи), които се радват на чадър над главите си.

Стъпка на крава (gospada):

Този знак означава, че за тези, които приемат пълен подслон на непрекъсната медитация в нозете Му, великият океан на материалното съществуване става толкова малък и незначителен – като водата, която се съдържа в стъпката на крава – и е лесно да се премине.

Светкавица (vrajra):

Медитацията в нозете му прекратява кармичните реакции и миналите грехове. Всеки, който се стреми към тях, може да се издигне до платформата на Бог Индра, чиито атрибут е светкавицата.

Розова ябълка (Jamby-phala):

Нозете на Нитай са единственото нещо, което трябва да обожават жителите на региона Jambudvipa (Острова на розовата ябълка според ведическата астрология).

Боздуган (gada):

Олицетворява това, че нозете на Нитай също могат и да наказват слона за  греховната му похот. Но и че за този, който приеме подслон в тях, всички предишни грехове са опростени.

Копие (sakti):

Защита се дава на тези, които искат да се скрият от ударите и копията на материалните дейности. За тези, които приемат подслон у Нитай, нозете му веднага намаляват обусловеностите и трудностите. Той е saktimana или естественият вседържател на цялата божествена сила.

Цвете (puspa):

Този символ се отнася до божествената слава на Неговите нозе, която се разпростира до всички части на света, също както и ароматът на цветето. Като  листенцата на лотоса, нозете му са нежни и меки като венчелистчета на цвете.

Подобно на плодовете, които се появяват след цвета, така и духовните плодове идват след цветовете на лотосовите му нозе.

Пълзящо растение (valli):

Символ за това как интелигентните се хващат здраво за нозете на Нитянанда, както бръшлянът се захваща за стената или оградата, за да продължи да расте.

Плуг (hala):

В книгата си “Изворът на нектара” Гоура Говинда Свами обяснява: “Баларам е Нитянанда Прабху. Неговите нозе са искрящи като лунните лъчи. В ръката си Баларам държи плуг, а Кришна държи своята флейта. В началото е необходимо да се култивира karsana. След това всички плевели и елементи ще бъдат изкоренени и премахнати из основи… Полето трябва да се отглежда правилно и да се оре с плуга на Нитянанда (Баларама). Едва тогава полето на сърцето – hrdaya ksetra– ще започне да дава плод и семето на предаността – bhakti lata – може да бъде посято.  И така докато човек развива према бхакти, той е неизбежно привлечен от флейтата на Кришна. Флейтата е mans akarsna– привличане и karsana-akarsana – обожание и очарование.