За посещението на Парамадвейти Свами в Тена, преданоотдадените от Вринда Еквадор организираха среща с представителите на наследствените родове на коренното население, живеещо в региона.

Парамадвейти Свами разпространи новото списание на Световния пакт за осъзнатост , говори за последните събития за Обединените нации на Духа и Университета за древна мъдрост (УДСА).

Представителите на коренното население на Еквадор споделиха техните възгледи за древната мъдрост, древната медицина, начините за запазване на техния роден език и за силата на женската енергия.

01 Healing and female empowerment

Методи на лечение и силата на женската енергия

 

02 United Nations of the Spirit

Обединените нации на Духа

 

Много представители за запазване на единната мъдрост