На 16-ти януари 2016г в еко градините на Варшана, Колумбия се проведоха празненствата за деня на въздигането към духовния свят на Шрила Бхакти Бхимала Хариджан Махарадж, първият духовен учител на Колумбия и съосновател на мисията Вринда.

01 Arrival of Srila Gurudeva Atulananda to the Samadhi of Srila Harijan

Пристигането на Гурудева Атулананда в мястото на самадхито на Шрила Хариджан Махарадж

Еко селището Варшана посрещна с голяма радост Шрила Бхактиведанта Атулананда Ачария и преданоотдадените от различни храмове в Колумбия с красив няколкочасов киртан, който вдъхнови преданоотдадените в духа на празнуването на този прекрасен ден на напускането на нашия любим наставник.

След срещата си с Кришна съзнание, Шрила Хариджан Махарадж отдава остатъка от живота си на проповядване, предано служене и мантруване на святото име на Бога.

02  Devotees going to the big party in the temple with the kirtan of Gurudeva Atulananda

Бхактите се отправят към празненството в храма с киртан, воден от Гурудева Атулананда

 

03 Samadhi

Самадхито на Шрила Хариджан Махарадж бе украсено с цветя, отгледани във фермата на Варшана

 

Снимки и записи от времето, когато Шрила Хариджан Махарадж ни помагаше с отварянето на нови храмове и грижата за бхактите:

 

04 Devotees offering ghee lamps

Бхактите предлагат гхи лампи, изпълнявайки
песента „Аз пея за Хариджан”

 

Празненството започна в слънчевия следобяд на 16-ти януари с великолепен вегански прасадам и видео записи на Хариджан Махарадж.

05 Prasadam from the 16th of january

Прасадамът на 16-ти януари

06  Prasadam from the 17th of january

Прасадамът на 17-ти януари

Доброволци от различни страни, които бяха с бхактите през този ден, имаха възможност да дадат служене в подготовката за празника. Някои помагаха в приготовлението на прасадама, а други се занимаваха с украсата.

07  Volunterrs of Varsana together during  the celebration knowing about the life and teachings of Srila Harijan Maharaj

Доброволците във Варшана получиха нектарното знание за живота и ученията на Шрила Хариджан Махарадж

 

08  Visit of elder devotees

Старши преданоотдадени също се включиха в празненството

На празненството беше представен запис от лекция на Шрила Хариджан Махарадж. Нека си спомним някои от неговите думи:

„Получили сме идеалните писания, идеалните представители и хора, които практикуват и проповядват. Трябва да вложим вярата си в това, да положим усилия и да поемем рискове. Тези, които не поемат рискове, не печелят.”

„Помнете, че ако не сте щастливи, това е защото имате много майа, защото нямате Кришна съзнание. Но когато някой е напълно осъзнат за Кришна, тогава той е щастлив.”

09

„Вътрешно трябва да бъдем чисти преданоотдадени, а външно ние трябва да се представяме като неофити, като начинаещи. Трябва да сме толкова простички, които просто си мислят: „Аз не изпитвам никаква любов към Кришна. Аз съм празен. Аз просто служа на Кришна, но реално аз не му служа.”

„За да бъде човек приет от Кришна, трябва да осъзнае, че всичко принадлежи на Кришна. Ако някой вярва, че има неща, които принадлежат на него самия, а не на Кришна, това се нарича материално съзнание, майа, завист. Но ако човек осъзнава, че всичко принадлежи на Кришна – къщата, съпругата, банковата сметка, тялото, децата и всичко това е посветено в служене на Кришна, то той се освобождава от този материален свят.”

10 Bhumi Gita Group from Varsana

Музикалната група „Бхуми Гита” от еко селище Варшана

По време на прасадама, преданоотдадените и посетителите на празника се насладиха на музикалните изпълнения на група „Бхуми Гита” от еко селището Варшана, Йанака прабху с неговия акордеон и Йогинда прабху с неговите прекрасни авторски песни.