В неделя 14 май 2014г. бхактите от храма Джариканда в гр. Римини, Италия бяха посетени от трима прекрасни садху – Бхагават Махарадж (ученик на Шрила Прабхупада), Шрила Шраман Махарадж и Браджендра Нандана брахмачари, ученици на Шрила Бхакти Вайбхава Пури Госвами Махарадж. Според Световната Вайшнава Асоциация бхактите бяха множо щастливи да посрещнат и да чуят Кришна-катха от всеки един от тези садху.

Имаше много гости от много градове от Северна Италия.

Бхагават Махарадж говори за това как ние не сме тези тела, а души, Шраман Махарадж говори от нуждата от общуване с бхактите, и садху-санга, дори и да бхактата да е много напреднал. Браджендра Нандана прабху говори за необходимостта да мантруваме святото име и как общуването с ваишнавите е наистина ефективно, когато ние следваме точно техните инструкции.

Имаше дълъг киртан с Яшодананда Дас прабху, Шридхар прабху и всички учители и гости, последван от световно известния прасадам на храма Джариканда, приготвен с много любов от Арджуна Пати, Пурнима Даси и Смита Кришна Деви Даси.