Всеки ден по време на Картик всички бхакти по целия свят предлагат гхи лампа на Шри Кришна Дамодар, спомняйки си за неговите най-прекрасни забавления, случили се по това време на годината.

 

Шри Кришна Дамодар ки джай!

Картик ки джай!