“Helping Hand for Vrindavan” (“Подай ръка за Вриндаван”) ви кани да се включите в този забележителен проект и да почистите своето сърце докато почиствате святите земи на Бог Шри Кришна.

Във Вриндаван се намират хиляди храмове и ашрами, броят на които се увеличава бързо без подходяща инфраструктура. Преди няколко години тоалетните, направени с изкопи, бяха заместени от модерни тоалетни без да има изработена подходяща система от отходни канали. Освен това градът се затрупа с пластмасови отпадъци и все още няма подходяща система за рециклиране. Няма публични кофи за боклук или подходяща администрация, която да се справи с целия проблем.

Щетите, причинени от всичките тези проблеми, създадоха бедствено положение във Вриндаван. Това са само някои от постоянно появяващите се проблеми, засягащи това свято място.

Мнозинството от хората, които искат Вриндаван да бъде чист и добре поддържан, нямат подходящите ресурси за да го направят, искат да направят нещо, но не знаят как да станат част от решението. Затова ние започнахме този проект с цел да обединим заедно всички малки усилия и да почнем да се справяме с някои от въпросите, които засягат Вриндаван.

Каним ви да се запознаете с нашия проект и да подадете ръка за Вриндаван.
http://helpinghandforvrindavan.org