Последният глобален проект, стартиран от Свами Б.А. Парамадваити, е свързан със запазването на вярата и културата на Индия и Изтока, който драстично се обръща към западната цивилизация и постепенно изоставя важни ценности като вегетарианството, екологията и духовната култура. В последните години въпреки нарастващия брой вегетарианци и защитници на екологията и нарастващия интерес към духовното знание на запад, общия брой на месоядството и оттам и на екологичната катастрофа се задълбочава, заради ръста му на изток. Културата на Индия и други източни държави, която е била от хилядолетия вегетарианска и е живяла в съзвучие с природата, без пластмасови торбички и чашки, сега започва да усвоява западните маниери и ръста на месоядството нараства с близо 30% годишно, независимо от годишния ръст на вегетарианците на запад.

С цел да се запазят духовните ценности по света и да се обединят религията, духовността и науката като цели, интереси и познания, Парамaдваити Махарадж стартира проекта „Дхарма и наука”. Целта е да се види общото между знанията от древността и ценностите, които света е развил и новите научни открития, които науката прави. Обединяването на тези две направления може да даде много повече знание и просперитет и взаимно подпомагане и от друга страна да даде доказатеlства, с които да се опазят ценностите по света и хората да водят един по-осъзнат и щастлив живот, вместо да се отдават на консуматорския и експлоататорски манталитет на бързо напредващия материализъм на запад.

„Думата „дхарма”, използвана в името на проекта, означава Вселенски закон или ред. Той посочва, че нищо не се случва случайно. Добре известна на хиндуисти и будисти, дхарма ни показва пътя на правилното поведение. Това значи, че дейностите ни в този свят имат значение както за нашето добруване, така и за това на другите около нас.

Дхарма е противоположна на материалистичния светоглед, който поддържа сетивното наслаждение и временните и бързи достижения като единствени успехи в живота. Предназначена е да ни направи добри хора и да ни окуражи да уважаваме болката на другите, както бихме желали те да уважават нашата. Законът на Дхарма ни учи на детайли за всяка част от живота ни, на това какъв е нашия дълг, какви са отговорностите ни към земята, въздуха, водата, към птиците и нашите събратя животните, към насекомите и дърветата.”

Свами Б.А. Парамадваити

Проектът Дхарма и Наука цели да обедини науката с духовните ценности. В наше време основната линия на науката е да демистифицира осъзнатия живот и любовта като случаен химичен подбор, който ни бомбардира по един иненадващо точен начин, започнал много отдавна посредством случаен взрив. Резултатът от този процес е упадък на човешкия морал и създава популярни философии като: ние живеем само веднъж, така че нека да се забавляваме колкото можем; естествения подбор; изяж другите или ще бъдеш изяден и т.н.; и напълно игнорира възможността на продължаване на живота след смъртта на физическото тяло.

Основната наука е купена от гигантски корпорации, които са ги накарали да открият истини, които те искат да произвеждат, за да увеличат печалбите си, а не в името на доброто на Земята и нейните обитатели.

В древната Ведическа култура, науката е била насочена към материална полза за човечеството, базирана на една духовна основа и с духовни цели. Целта е била ясна: Сарва сукхино бхаванти (нека работим за вътрешно удовлетворение на всички живи същества) и по този начин да хармонизираме факта, че всеки жадува за вътрешно удовлетворение.

Взимайки предвид това, става ясно, че така наречената технологично напреднала цивилизация, която сме развили не е нищо друго, освен продукт на злоупотреба с човешкия интелект, който ни превръща в опасен рак за планетата.

Свами Б.А. Парамадваити добавя: „Но някои интелигентни учени са открили, че дхарма е естествения курс, който да се следва, че отвъд материята има дух и че ние трябва да отговорим на този вселенски дух, от който нашата душа също е частица. Квантовите физици са открили това, което Ведите (мъдрите писания на Индия) пишат от начало до край.

Науката трябва да върви заедно с ползотворните учения на Дхарма. Тогава заедно можем да изведем човечеството от тъмната пропаст, която гълта здравия разум на нашия живот.”